PR?

Varför skall man använda PR?

Uppmuntra bra omdöme

Företag som använder PR tvingas att noga tänka igenom hur man kommunicerar sitt varumärke och marknadsstrategi. PR-innehåll är flexibelt och PR-ansvariga måste vara lyhörda för nyheter och eventuella krissituationer. Som resultat är företag som ägnar sig åt PR är effektiva, kvicktänkta kommunikatörer - ett fantastiskt skäl att rättfärdiga varför man skall använda PR.

Hålla personalkostnader låga

Företag som frågar varför man skall använda PR bör notera att genom att utnyttja PR minskar antalet marknadsförare som behövs för att upprätthålla en lämplig nivå för varumärkeskommunikation. Mediebevakning som uppnås genom PR är mer kostnadseffektiv än traditionella marknadsföringsmetoder som reklam vilket betyder att man behöver en mindre personalstyrka.

PR!

Nu vet ni exakt varför ni behöver PR.
Skapa ett konto och börja skriv pressmeddelanden redan idag!