Paket.se lanserar koldioxidfri frakt!

House of Banks vill sätta ett bra exempel
mars 28, 2019

Paket.se lanserar koldioxidfri frakt!

Tjänsten som revolutionerat sättet som små och medelstora företag hanterar sin frakt på har nått Sverige. Det är inga mindre än Paket.se som lanserat sin koldioxidfria frakt i Sverige. Med hjälp av UPS Carbon Neutral Shipment kan din frakt komma att kompensera för långt mer än det koldioxidutsläpp den orsakar. 

 

Miljövänlig frakt är någonting som allt mer står på agendan och kraven på företagare att hantera sin verksamhet på mer hållbara sätt höjs. Det var länge sedan vi kunde frakta varor och paket med gott samvete. Och alternativen för en miljövänlig frakt har hittills inneburit extremt förlängda leveranstider vilket har negativa effekter på verksamheten och dess tillväxt. 

 

“Paket.se erbjuder en frakmöjlighet där du inte behöver kompromissa med kvalitet, tid eller miljön. Ditt företags tillväxt behöver inte längre ske på bekostnad av miljön” – Christian Bach Petersen, VD Paket.se

 

Den koldioxidfria frakten sker i samarbete med UPS Carbon Neutral Shipment och innebär att all din frakt kompenseras för med olika klimatprojekt. Projekten kommer att kompensera för koldioxidutsläppet som din frakt innebär men i många av fallen kommer de även att fortsätta kompensera mycket längre in i framtiden. 

 

UPS Carbon Neutral Shipment är certifierat av Natural Capital Partners. Den certifieringen innebär att fraktsättet är just koldioxidneutralt.

 

“Natural Capital Partners har i över 20 år varit verksamma och jobbat med att säkra hållbart företagande. Det glädjer oss och våra kunder att vi kan arbeta tillsammans för att skapa fler hållbara fraktsätt. Dessutom slipper våra kunder välja mellan miljön och sin egna tillväxt” – Christian Bach Petersen

 

Polariseringen mellan de som värnar om miljön och de som bryr sig om sina organisatoriska utveckling behöver alltså inte existera längre. Inte heller behöver man vara rädd för att det hållbara valet ska innebära höga kostnader eller förlängda leveranstider. 

 

Mer om Paket.se: 

https://paket.se/

 

Comments are closed.